Bejelentés


Tolóhajó Kedvelők Baráti Köre Minden ami úszik, a kedvünkre való


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

A Lengyel csatorna hajózás példája; The Polish channel the example of shipping

A Lengyel hajógyártás méltán volt világhírű, bár inkább a tengerjáróiról volt híres, mint a munkahajóiról, pedig itt is alkottak meglepő, és ugyanakkor nagyon ötletes dolgokat. Ilyen volt a HALNY tolóhajó. The Polish shipbuilding was world-famous worthily although he was famous for his seafarers rather, than his work ships, they created here though surprising, and at the same time very witty things. HALNY was like this pusher. Ami különlegessé tette, az a meghajtás módja. Mivel rendszerint a csatornákon használták, számolniuk kellett az alacsony vízállással. Egy bivaly erős hajócsavaros hajó, kiszívná maga alól a vizet, és megfeneklene. Ezért kitalálták a vízsugár hajtást. What made it special is the manner of the drive. They had to reckon with the low water since they used it on the channels usually. A buffalo strong propeller ship, would suck the water out from under himself, and would run aground. It was found out because of this the jet folding. Lehet hogy ez volt a Jet-Sky őse? May be that this was the Jet-Sky his ancestor? A fenéklemezen még látszik a mederről felrakódott hordalék. Shows on the bed yet on the bottom disk put up stream deposit. Gábor barátunk ennek a hajónak a modelljét szeretné elkészíteni, 1:20 méretarányban. A tudományos tevékenységének eredménye a következő két kép. Gábor our friend would like to prepare the model of this ship, 1:in 20 scales. The following two pictures are the results of his scientific activity. A bordaszerkezet háromdimenziós képe. The rib construction is his three-dimensional picture. Ez pedig már a meghajtó rész sajátosságát mutatja. A rendelkezésünkre álló dokumentáció kissé szegényes, de ez adja meg a modellezés szépségét. A sok kutakodás. This shows the peculiarity of the driving part already though. The documentation being at our disposal slightly skimpy, but this grants the beauty of the modeling. The many snoops. Íme a rajza. his drawing. Gábor keresgélésének eredményeként, rátalált a testvérhajójára, a CASTOR-ra. Szép hajó ez is, bár itt már néhány módosításon átesett. Ilyen az ablakok száma, öt helyett itt hat darab van, valamint a mentőcsónak már korszerűbb, illetve a fedélzeti építményben van még némi változás. A lilával berajzolt vonalak, már Gábor munkájának az eredményei. Összehasonlítás a két hajó bordaszerkezetéhez. Nincs jelentős eltérés. As the result of Gábor searching about, hit upon his sister ship, the CASTOR-ra. This is a beautiful ship although some went through a modification already here. So there are six pieces here instead of the number of the windows, five, and the lifeboat already more modern, some change is concerned in the deck building yet. With the purple one drawn lines, already the results of Gábor work. Comparison to the rib construction of the two ships. There is not a considerable difference. És már maga a modell. Igaz, még csak az orr része, de kezd testet ölteni. And already himself the model. True, yet only the part of the nose, but starts putting on a body. Ez úgy nevezett vegyes építési mód. Bordás, és tömbös építés. A bordák rétegelt lemezből vannak, a bordaközök pedig balsa fából. Mivel a bordaközök anyaga lényegesen puhább mint a bordáké, nagyon szépen egybe lehet csiszolni. This is a called mixed building manner in that manner. Ribbed and block building. The ribs from plywood they are, the intercostal spaces though balsa from tree. Since the substance of the intercostal spaces is significantly softer than that of the ribs, very nicely into one it is possible to polish it. Másik nagy előnye, el lehet hagyni a gerincet, és szakaszonként is fel lehet építeni magát a hajót. Lényegesen kevesebb helyet foglal el az építés közben, és ami nagyon fontos, ha esetleg sokáig nem nyúlnak hozzá, nem folytatják, akkor sem vetemedik. A belső üregek kialakítása is sokkal egyszerűbb ilyenkor. His other big benefit, it is possible to lose the spine, and it is possible to build the ship himself by sections. The building occupies significantly less place in an alley, and what is very important if they do not touch him for a long time possibly is not continued, does not warp then. The forming of the inner cavities is much plainer at this time. Közben Gábor barátunk, pihenés képen, vagy csak kikapcsolódásként, de megcsinálta Halny mentőcsónakját. Meanwhile Gábor our friend, relaxation on a picture, you are only as recreation, but made Halny lifeboat. Nekünk talán furcsa ez a forma, de ha bele gondolok, hogy sok Magyar hajón, főleg dunai hajón, látni mentőcsónakként tulajdonképpeni horgász ladikot, akkor már ne is csodálkozzunk ezen. Mondhatni, "Ahány ház, annyi szokás." For us possibly strange this form, but if I reflect on him, that on many Hungarian ships, mainly on a Danube ship, to see as a lifeboat actual angler punt, let us not be surprised at this already then. To say, as many house, so many customs.
Képgaléria

Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!